doTERRA produceert pure essentiële oliën dankzij CPTG-kwaliteitstesten

CPTG kwaliteitsinspectie

De zuiverheid van een olie is de belangrijkste eigenschap. Als een olie niet zuiver is, riskeer je jezelf bloot te stellen aan bacteriën, zware metalen of vervalst materiaal. Dit kan leiden tot irritatie, bijwerkingen of zelfs ziekte. Omdat er geen erkende zuiverheidsstandaard is voor etherische oliën, heeft doTERRA zijn eigen testprocedure ontwikkeld: CPTG Certified Pure Therapeutic Grade® (gegarandeerde pure therapeutische kwaliteit) .

Het CPTG-proces zorgt voor dat er geen vulstoffen, synthetische stoffen of gevaarlijke onzuiverheden in de etherische olie zitten die de doeltreffendheid ervan zouden verminderen . doTERRA gaat zelfs nog een stap verder en onderwerpt alle producten en verpakkingen aan een reeks tests om er zeker van te zijn dat ze lang houdbaar zijn en kunnen worden bewaard. Dit proces zorgt voor de effectiviteit, zuiverheid en constante kwaliteit van elke batch. De juiste oogst- en destillatiemethoden zijn ook essentieel voor de zuiverheid van een olie. Slechte productiemethoden en de ontwikkeling van synthetische variëteiten van etherische oliën suggereren dat wetenschappelijke analysemethoden nodig zijn om pure olie te identificeren.

Voordat het CPTG-proces begint

De nauwkeurige analyse van de ingrediënten van een etherische olie is een van de grootste en meest complexe uitdagingen bij kwaliteitsborging. Als je olie van de hoogste kwaliteit wilt produceren, moet je eerst weten welke plant van de vele verschillende soorten het grootste therapeutische voordeel heeft. Het plantmateriaal is zorgvuldig geselecteerd met de expertise van botanici, chemici en aromatherapeuten vanwege de natuurlijke concentratie van actieve aromatische verbindingen.

Om een optimaal zuivere en effectieve olie te verkrijgen, moeten de planten worden verzorgd, zorgvuldig geoogst en vervoerd in een zo goed mogelijke omgeving. De telers en boeren van het wereldwijde doTERRA-netwerk zijn experts op het gebied van plantenteelt voor de extractie van etherische oliën.

Het CPTG-proces

De CPTG-testprocedure start onmiddellijk na de destillatie. Elke olie wordt onmiddellijk onderzocht op zijn chemische samenstelling. Een tweede test wordt uitgevoerd in onze productiefaciliteit om er zeker van te zijn dat de ontvangen olie dezelfde olie is die al ter plaatse is getest. In een 3-fasenproces wordt de olie vervolgens een derde keer onderzocht nadat deze in flessen is gevuld voor de eindgebruiker. Elk van deze tests zorgt ervoor dat de etherische olie vrij is van verontreinigingen en niet is gewijzigd.

De volgende tests worden uitgevoerd om het CPTG®-zegel te verkrijgen:

  • Organoleptische tests
  • Microbiële tests
  • Gaschromatografie
  • Massaspectrometrie
  • Fourier-transformatie infraroodspectroscopie (FTIR)
  • Chiraliteitscontrole
  • Isotopische analyse
  • Zware metalen testen

In het verleden was gaschromatografie voldoende om de individuele componenten van een etherische olie te bepalen. Toen echter meer geavanceerde methoden voor het maken van synthetische etherische oliën opkwamen, waren nieuwe testmethoden nodig. In de loop van de tijd zijn er andere methoden ontwikkeld, zoals massaspectrometrie, chiraliteitstesten, FTIR-scanning, koolstofisotopenanalyse en andere methoden om de bestanddelen van een etherische olie verder te identificeren.

Organoleptische tests

Organoleptische tests omvatten het gebruik van de menselijke zintuigen: uiterlijk, geur, smaak en aanraking worden beoordeeld. Voor een ervaren distilleerder zijn de zintuigen de eerste manier om aanwijzingen te krijgen over de kwaliteit van de etherische olie. Als het ongebruikelijk ruikt, niet uniform van consistentie is of ongebruikelijk van kleur is, weet de distilleerder onmiddellijk dat er iets mis is met het product. Dit is meestal de eerste test die een olie moet ondergaan.

Microbiële tests

Microbiële tests worden uitgevoerd om een partij etherische olie te testen op van nature voorkomende gevaarlijke micro-organismen zoals schimmels, bacteriën, virussen en schimmels. De procedure omvat het plaatsen van een monster op steriele groeimedia in een afgesloten container. Het monster wordt vervolgens gedurende een bepaalde tijd geïncubeerd en gecontroleerd op microbiële groei. Deze test wordt eerst uitgevoerd wanneer de olie in het productiecentrum aankomt en een tweede keer nadat de producten zijn gevuld om er zeker van te zijn dat het product tijdens het vullen niet is verontreinigd.

Gaschromatografie en massaspectrometrie-analyse (GC / MS)

Bij gaschromatografie wordt etherische olie verdampt door een lange buis om de olie in zijn afzonderlijke componenten te breken. Elke component stijgt met verschillende snelheden door de buis vanwege zijn moleculaire massa en zijn chemische eigenschappen en wordt gemeten terwijl het de buis verlaat. Met deze testmethode kunnen kwaliteitscontrole-analisten bepalen welke verbindingen in een monster zitten.

Massaspectrometrie wordt gebruikt in combinatie met gaschromatografie om de samenstelling van een etherische olie nog nauwkeuriger te bepalen. Bij massaspectrometrie worden de componenten die aanvankelijk werden gescheiden door de GC geïoniseerd en door een reeks magnetische velden gestuurd. De hoeveelheid van elk bestanddeel kan worden bepaald op basis van het molecuulgewicht en de formele lading. Op deze manier kan meer informatie over de effectiviteit van de etherische olie worden verzameld.

Fourier-transformatie-infraroodspectroscopie

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) wordt uitgevoerd om de effectiviteit en consistente kwaliteit van elke batch te garanderen. De testmethode bepaalt de structurele componenten van de etherische olieverbindingen. Bij een FTIR-scan wordt infrarood licht met verschillende frequenties door een oliemonster gestuurd en wordt de hoeveelheid geabsorbeerd licht gemeten. De kwaliteit van het monster wordt bepaald door de resultaten van de FTIR te vergelijken met gegevens uit een database met absorptieresultaten van monsters van hoge kwaliteit.

Chiraliteitscontrole

De term chiraliteit, afgeleid van het Griekse woord voor “hand”, wordt gebruikt om de ruimtelijke ordening van atomen in een molecuul te beschrijven. Net als twee handen bestaan chirale moleculen in twee vormen die kunnen worden onderscheiden als de linkerhand en de rechterhand. Ze worden gespiegeld als een linker- en rechterhand. Als je ze op elkaar legt, zijn ze altijd anders, hoe je ze ook draait. In het geval van moleculen heeft elke ‘hand’ verschillende chemische eigenschappen die de fysiologische interacties in het lichaam beïnvloeden. In de natuur overheerst altijd één hand. In het laboratorium is de verhouding tussen de linker en rechter moleculen echter altijd 50/50 vanwege de structurele overeenkomsten. De verhouding tussen linker- en rechtermoleculen kan worden bepaald in een speciale gaschromatografie. Ook als het niet voor elke batch wordt uitgevoerd, dient deze test om er zeker van te zijn dat er geen synthetische elementen in de olie zitten.

Isotopische analyse

Materie bestaat uit kleine chemische bouwstenen die elementen worden genoemd. Hoewel er tientallen elementen zijn, is elk element anders vanwege de protonen die ze bevatten. Soms kan een element verschillende eigenschappen hebben als het aantal neutronen dat het bevat varieert. Men spreekt dan van isotopen. Het element koolstof bestaat in twee stabiele isotopen 12C (6 protonen en 6 neutronen) en 13C (6 protonen en 7 neutronen). Omdat etherische oliën organische verbindingen zijn, zijn ze meestal samengesteld uit koolstofatomen en hebben ze een bepaalde verhouding van 12C en 13C isotopen. De verhouding varieert echter afhankelijk van de locatie.

Een speciale vorm van massaspectrometrie maakt het mogelijk om te bepalen welke isotopen in welke hoeveelheden aanwezig zijn in een etherische olie. In het geval van etherische oliën van dezelfde locatie, moet de isotoopverhouding van elke component overeenkomen. Als een bepaald onderdeel een afwijkend isotoop profiel heeft, toont dit de kwaliteitscontrole analist aan dat de olie is ververst.

Zware metalen testen

Tests met zware metalen laten zien hoe hoog het aandeel zware metalen in de etherische olie zit. Als etherische olie op de juiste manier wordt gedestilleerd, mag deze geen zware metalen bevatten. ICP-MS-tests (inductief gekoppelde plasmamassaspectrometrie) gebruiken een hoogenergetisch medium genaamd inductief gekoppeld plasma om het monster te ioniseren. Het monster doorloopt een massaspectrometrie, die het onderzochte materiaal verdeelt in zijn basiscomponenten, zodat kan worden bepaald welke elementen in welke verhoudingen zitten.